Petrus - ekspertyzy budowlane, badania geologiczne i analizy gruntu

Petrus - badania gruntu

Petrus - zespół ekspertów od badań geologicznych

PETRUS to rodzinna firma świadcząca usługi z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki i geologii surowcowej. W ciągu 12 lat naszej działalności przygotowaliśmy blisko 3 000 opracowań, zyskaliśmy grono stałych klientów i zbudowaliśmy zaufany zespół ekspertów. Współpracujemy z pracownikami Zakładu Geotechniki na Wydziale Budownictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz ADIUMENTUM Diagnostyka Laboratoryjna w Szczecinie.

Na polskim rynku zaistnieliśmy w 2000 roku, ale nasz debiut miał miejsce już pięć lat wcześniej. W 1995 roku
dr Andrzej Piotrkowski założył pracownię geologiczną EKO-GEO, w rozwój której od początku zaangażowany był Maciej Piotrowski. Pod okiem ojca zdobył wiedzę praktyczną i doświadczenie zawodowe, a po uzyskaniu dyplomu otworzył własny zakład -
PETRUS Maciej Piotrowski.

Po zakończeniu działalności EKO-GEO w grudniu 2010 roku, PETRUS kontynuuje rodzinny dorobek, czerpiąc z prawie 40-letniego doświadczenia
dr Andrzeja Piotrowskiego.


Co robimy oprócz badania gruntu

Geologia Inżynierska i Geotechnika

wykonujemy wiercenia badawcze gruntu, dokumentacje, opinie, nadzory pod inwestycje budowlane (m.in.: domy jednorodzinne, budownictwo mieszkaniowe, hale magazynowe i produkcyjne, biurowce, drogi, sieci wodno-kanalizacyjne) sporządzamy dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Geologia

poszukujemy i dokumentujemy złoża kopalin pospolitych; pomagamy w zdobyciu koncesji na wydobycie złóż

Hydrogeologia

oferujemy kompleksowe wykonanie studni i piezometrów oraz opracowujemy dokumentacje hydrogeologiczne zasobów wód podziemnych

Ochrona środowiska

wykonujemy badania gruntu i wód podziemnych dla przedsięwzięć mogących oddziaływać negatywnie na środowisko określamy naturalne tło hydrogeochemiczne dokonujemy oceny stopnia zanieczyszczenia i kierunku migracji wód zanieczyszczonych, a także przydatności gruntu do rozsączania ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków

Badania gruntu pod budowę domów jednorodzinnych

Przed budową zalecamy wykonanie badań geotechnicznych określających parametry podłoża gruntowego, które są pomocne przy projektowaniu fundamentów dla danej inwestycji. Pękanie ścian budynku, nierównomierne osiadanie, zalewanie piwnic czy katastrofy budowlane są skutkiem niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych. Nasza ekspertyza pozwoli uniknąć tych wszystkich nieprzyjemnych niespodzianek.

Pomoc przy zakupie działki budowlanej

Przy kupnie działki warto zasięgnąć opinii geologicznej, gdyż walory krajobrazowe, czy dogodny dojazd nie powinny być jedynymi atrybutami przyszłej inwestycji.
Koszt wykonania badań jest relatywnie niewielki w stosunku do korzyści jakie niesie.


Co powinieneś wiedzieć na temat badań gruntu

 • Czy geolog zajmuje się dzieleniem działek i projektowaniem map?Rozwiń lub Zwiń

  Nie, geolodzy zajmują się badaniami ziemi. To geodeci zajmują się tworzeniem map oraz podziałem i scalaniem gruntów na działki.

 • Czy wiercąc poszukujecie ropy?Rozwiń lub Zwiń

  Nie, no chyba, że wiercimy na terenie stacji benzynowej ;-) Ropa w Polsce znajduje się na głębokości ponad 3 km. Nasze wiercenia mają głębokość paru, parunastu metrów, a w przypadku studni dochodzą do ok. 100 metrów pod powierzchnią ziemi.

 • To po co wiercicie?Rozwiń lub Zwiń

  Najczęściej badamy warunki gruntowo-wodne pod inwestycję, czyli sprawdzamy jakie grunty występują pod projektowanym obiektem i czy wytrzymają nacisk budowli. Sprawdzamy również czy, i na jakiej głębokości, jest woda gruntowa.

 • Czy pod zwyczajny domek jednorodzinny trzeba robić wiercenia geotechniczne?Rozwiń lub Zwiń

  Jak najbardziej! Proces projektowania jest najważniejszym i jednym z najtańszych etapów budowy. Z pewnością taniej jest zrobić badania, niż inwestować w przewymiarowane fundamenty, albo patrzeć jak pęka dom marzeń niewłaściwie postawiony na słabym gruncie. Jednak pod względem prawnym proste domy jednorodzinne jako budynki geotechnicznej kategorii pierwszej nie mają takiego obowiązku. Chyba, że w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się zapis o konieczności określenia warunków gruntowo-wodnych ze względu na słabe warunki występujące w okolicy.

 • Czy warto skorzystać z usług różdżkarza, aby odnalazł „żyłę wodną”?Rozwiń lub Zwiń

  Pomimo wielu starań oraz licznych badań i eksperymentów, nigdy nie stwierdzono jakiejkolwiek skuteczności działań różdżkarzy. Najczęściej to hochsztaplerzy żerujący na ludzkiej niewiedzy, dlatego przestrzegamy przed ich usługami i wyjaśniamy. Woda podziemna w naszych warunkach występuje w warstwach piaszczystych nasączonych wodą. Są to warstwy różnej miąższości, o dużej, czasami wielokilometrowej rozciągłości. Sytuacja bardziej przypomina tort, gdzie pomiędzy warstwami nieprzepuszczalnego kremu znajduje się biszkopt, nasączony np. sokiem. Nie ma żył z wodą, są warstwy z wodą. Tak więc zazwyczaj nie ma znaczenia w którym miejscu na działce będzie wiercony otwór. Jeśli pod powierzchnią terenu znajduje się warstwa wodonośna, woda będzie wszędzie.


Napisz do nas w sprawie badania geologicznego

EMAIL

zapytaj: biuro@geo-petrus.pl

TELEFON

(+48) 600 345 414